KBT

 

RADIKAL NÄRVARO

 

 

 

KBT

 

Kognitiv BeteendeTerapi är en effektiv behandlingsmetod vid en rad olika psykiska problem, där tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen här och nu.

 

Jag erbjuder hjälp till förändring, genom KBT och mindfulness. Att börja jobba med dig själv på detta sätt kan ta dig mot en tillvaro i enlighet med dina värderingar, ge dig verktyg för att börja delta och ta ansvar för dig själv. Hjälpa dig med ångest, nedstämdhet, fobi, stress, självkänsla eller andra utmaningar i livet.

 

KBT grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi.

De psykoterapeutiska metoder och tekniker som tagits fram inom respektive område har visat sig effektiva när det gäller behandling av psykiska problem.

 

Det kognitivt-beteendeterapeutiska arbetet utgår inte från några på förhand givna eller omtvistade teorier utan bygger på forskning och praktisk erfarenhet. KBT är alltså i ständig utveckling och den omfattande forskningen har lett till att metoderna successivt har förbättrats och förfinats.

 

Idag finns dokumenterat effektiva behandlingsmetoder för tex.

 

  • ångestproblematik
  • stressrelaterade problem
  • depression
  • självförtroendeproblem
  • ätstörningar
  • sex och samlevnadsproblem
  • missbruksproblem
  • sömnproblem
  • schizofreni
  • problem hos barn

 

Varmt välkommen!

Hör av dig om du har några funderingar!

 

KURSER I MEDVETEN NÄRVARO / MINDFULNESS

 

YOGAMASSAGE

 

WORKSHOPS I PERSONLIG UTVECKLING, PERSONLIGT HELANDE & INRE LEDARSKAP

RADIKAL NÄRVARO

 

Hanna NIlsson

Västerorts Yoga & Rehabcenter

Siktgatan 1 Vällingby Stockholm

 
 
 

Följ oss gärna

 

För att ta del av nyheter och erbjudanden.

Här delar jag även med mig av tips och det som händer i vardagen som egen företagare.

© Copyright 2017 Hanna Nilsson. All Rights Reserved.